Het kan zijn dat u verlof aan wilt vragen vanwege een bijzondere omstandigheid. Hiervoor maken we gebruik van het verlofformulier. Hieronder vindt u meer informatie waarvoor wij als school toestemming mogen geven voor verlof. Klik hier voor het formulier voor verlofaanvragen.

Verlof buiten de schoolvakanties
Verlof buiten de schoolvakanties wordt verleend:

  • Bij ernstige ziekte van naaste familieleden (binnen het gezin)
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten
  • Verhuizing
  • Sociaal-medische omstandigheden
  • Bij huwelijk, jubileum en overlijden van naaste familieleden (in de eerste t/m derde graad)

Onder jubilea vallen alleen de algemeen erkende jubilea van 12½, 25, 40, 50 jaar

Vakantieverlof
Wanneer door ziekte of door regelingen i.v.m. het werk van de ouders vakantie tijdens de schoolvakanties onmogelijk is en dit de enige vakantie in het jaar is, kan er voor maximaal 10 aaneengesloten schooldagen buiten de schoolvakanties verlof worden verleend. De Leerplichtwet bepaalt voor dit verlof het volgende:
Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet in de zomervakantie op vakantie kan gaan. Het overleggen van een gewaarmerkte werkgeversverklaring is hiervoor noodzakelijk.;
toestemming wordt hiervoor eenmaal per schooljaar verleend voor ten hoogste tien schooldagen; extra verlof voor de eerste twee schoolweken na de zomervakantie is niet mogelijk

De school verleent geen toestemming tot verlof voor o.a. het volgende:

  • goedkope vakantiemogelijkheden
  • een aangeboden vakantie
  • meerdere jaren niet op vakantie geweest
  • reeds gekochte tickets
  • als de herfst-, kerst-, voorjaars-, of meivakantie onmogelijk is