De leerkrachten eten met de kinderen in de klas. Na het eten gaan ze met goed weer naar buiten. Door ouders wordt er pleinwacht gelopen. Omdat we een streekschool zijn blijven de meeste kinderen over maar natuurlijk kunt u er ook voor kiezen uw kind(eren) thuis te laten eten.

De kleutergroepen spelen omstebeurt buiten, van 12.00 tot 12.30 en 12.30 tot 13.00 De ouders blijven een uur op het plein.

Ook de onder-en bovenbouw wisselen elkaar af en ook deze ouders blijven een uur buiten.

Er zijn geen kosten voor het overblijven wanneer u als ouder/gezin meedraait in het pleinwachtrooster. Wanneer dat voor u niet mogelijk is dan geldt er een afkoopregeling.