De Triangel is een streekschool, de meeste kinderen blijven tussen de middag op school. De Tussenschoolse Opvang duurt van 12.00 – 13.00 uur. De groepen 3 t/m 5 en een kleutergroep spelen buiten van 12.00 – 12.30 uur. De groepen 6 t/m 8 en een kleutergroep spelen buiten van 12.30 – 13.00 uur  U kunt er ook voor kiezen om uw kind tussen de middag thuis te laten eten.

De TussenSchoolseOpvang (TSO) wordt op de Triangel verzorgd door ouders. Zij zijn bij toerbeurt tussen de middag op school en houden toezicht bij het buitenspelen. Ouders die meedraaien in het TSO-rooster maken geen kosten voor de Tussenschoolse Opvang. Van ouders die niet meedraaien in het rooster wordt een bijdrage per gezin per schooljaar gevraagd. Met dit bedrag betaalt de school ouders die extra meedraaien in het rooster.

De Tussenschoolse Opvang wordt geregeld door onze TSO-coördinators. Zij zijn het aanspreekpunt voor ouders tijdens de TSO.