Zorg Advies Team en Centrum voor Jeugd en Gezondheid

Zorg Advies Team (ZAT)

Onze school kan gebruik maken van het ZAT. Dit is een overleg tussen Stichting Jeugd en Gezin (SJG, met daar in participerend de schoolarts), jeugdzorg, de leerplichtambtenaar en de schoolmaatschappelijk werker.

Aan iedere school is een jeugdverpleegkundige verbonden. Voor onze school is dit:

Simone Sibrijns, Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle

De Linie 8-12, 2905 AX Capelle aan den IJssel

Tel: 010 2423200 s.sibrijns@cjgrijnmond.nl

Aan iedere school is een Jeugd- & gezinscoach verbonden. Voor onze school is dit:

José Riezebos, Tel.: 06-86830338
Aanwezigheid: om de week op woensdagochtend

U kunt bij haar terecht met al uw vragen met betrekking tot het opvoeden en opgroeien van uw kind.

kijk voor meer informatie over het CJG of voor opvoedinformatie op:

http://www.cjgcapelle.nl/