Een aantal ouders vormen de activiteitencommissie, zij dragen zorg voor het organiseren van voorleesontbijt, Sinterklaasfeest, schoolreis, afscheidsavond van groep 8 enzovoorts.

Ook de jaarlijkse high tea aan het eind van het schooljaar wordt door onze AC georganiseerd!

2015-07-10_High tea