Informatieochtend/middag

Een verandering ten opzichte van andere jaren is dat we dit jaar géén informatie-avond houden in de verschillende groepen. Op die avond gaf de leerkracht altijd informatie over de gang van zaken in de groep, de verschillende vakken, bijzondere activiteiten en afspraken in de groep, enz.

De leerkrachten zullen u deze informatie dit jaar schriftelijk geven. Tegen het eind van de 2schoolweek kunt u dat in uw mail verwachten.

We vinden het wel belangrijk dat u op de hoogte bent van de groep waar uw kind in zit, en daarom organiseren we dit jaar ouderochtenden/middagen aan het begin van het schooljaar.

Op die ochtend of middag wordt u uitgenodigd om als ouders kennis te maken met de klasgenoten en ouders van klasgenoten van uw kind en u kunt een indruk krijgen van de sfeer en gang van zaken in de groep van uw kind.

Voor de data en tijden dat u verwacht wordt, verwijzen we u naar de Triangelwijzer. 

 

HGW vertelavonden

(HGW = Handelings Gericht Werken)

In september worden alle ouders uitgenodigd om op school te komen om over hun kind te vertellen. We willen de informatie die u geeft inzetten om de onderwijsbehoeften van de kinderen beter in beeld te krijgen en ons onderwijs hierop af te stemmen. Samen kijken we naar :

– Waar uw kind goed in is (Wat zijn de stimulerende factoren van uw)?

– Waar uw kind moeite mee heeft (Wat zijn de belemmerende factoren bij het leren)?

– Hoe leert uw kind in het algemeen (Is uw kind een denker, een doener of beide. Hoe gaat uw kind om met bijvoorbeeld een teleurstelling)?

– Wat heeft uw kind nodig van de leerkracht (onderwijsbehoeften)?

– Wat vertelt uw kind thuis over zijn/haar leren op school?

De gesprekken over de groep 6-7-8 leerlingen vinden plaats in het bijzijn van het kind met zijn/haar ouders.

 

Spreekavonden / Intekenmiddagen

Op diverse momenten in het jaar zijn er 10 en/of 20 minutengesprekken met de leerkracht om de vorderingen van uw kind(eren) te bespreken.

 

 

Triangelnieuws

Eén keer per maand verschijnt er een Triangelnieuws. Ouders ontvangen deze per mail. In de nieuwsbrief vindt u informatie van de directie, een agenda en belangrijke mededelingen.

 

Website

Op de website kunt u allerlei informatie vinden over de school.

Ook plaatsen we regelmatig foto’s van activiteiten die op school plaatsvinden. Wilt u niet dat er foto’s van uw kind op de site verschijnen dan kunt u dit doorgeven aan de directeur of teamleider.