Voor de ontwikkeling van de kinderen vinden we een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten en wederzijds vertrouwen erg belangrijk. Daarom werken we als school aan goede contacten met onze ouders. De leerkrachten zijn graag bereid om met ouders in gesprek te gaan en zullen zelf ook contact opnemen als zij dat in het belang van het kind nodig vinden.

Als school vinden we een gelijkwaardige relatie en wederzijdse inbreng heel waardevol. Naast spontane contacten voor of na schooltijd hebben we een gesprekkencyclus waarbij we door het jaar heen ouders uitnodigen om met elkaar door te praten over de ontwikkelingen van uw kind.

Via de app Klasbord laten de leerkrachten de ouders meeleven met wat er in de klas gebeurt, wekelijks worden er foto’s of berichten geplaatst zodat de ouders weten waar de kinderen op school mee bezig zijn.

Daarnaast hebben we ouderavonden en klankbordochtenden, waarbij we samen met ouders nadenken over allerlei onderwerpen die met kinderen en onderwijs te maken hebben.

Triangelnieuws

Elke maand sturen we ouders een nieuwsbrief, Het Triangelnieuws, waarin de directeur u als ouders op de hoogte houdt van allerlei zaken die er in en om de school spelen.

Media

Op onze website is veel informatie over de school te vinden. Ook zijn we te volgen via onze Facebook-pagina en Instagram-account.