ONDERWIJS & ICT

Het is onze ambitie dat onze leerlingen leren mediawijs te zijn. Dat gaat verder dan
het kunnen omgaan met een tablet. Mediawijze leerlingen weten hoe ze ICT
kunnen gebruiken om te leren, maar zijn zich ook bewust dat digitale communicatie
gebruikt kan worden om de werkelijkheid te manipuleren. Om dat doel te bereiken
gebruiken wij verschillende digitale leermiddelen en lesmethoden. Hieronder een
kleine toelichting:

Digiborden

Elke klas beschikt over een digibord. Dit tilt ons onderwijs op een hoger niveau,
omdat wij veel verschillende applicaties kunnen inzetten om ons onderwijs te
ondersteunen. Zo blijft het leuk, vernieuwend en uitdagend.

Snappet-logo

Snappet

We werken met Snappets. Leerlingen vanaf groep 4 hebben een eigen kleine
tablet. De leerlingen verwerken hierop de leerstof van rekenen, spelling, taal,
begrijpend lezen en studievaardigheden.Snappet werkt adaptief (past zich aan), zodat leerlingen op hun eigen niveau het lesdoel verwerken. Daarnaast krijgen ze direct feedback op hun gemaakte werk.
Hun eigen voortgang is inzichtelijk doordat ze leren binnen hun eigen doelen te
werken, die voor hen worden klaargezet in hun persoonlijke werkpakket. Doordat
de leerlingen werken in hun eigen werkpakket, krijgen ze inzicht in het gemaakte
werk, dat heeft een stimulerend effect en motiveert om eventuele fouten te
verbeteren. Aangezien de leerkracht het werk direct kan volgen, draagt het
opgedane inzicht bij aan mooie reflectiegesprekken. Op deze manier maken wij de
leerlingen steeds meer betrokken bij en verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.
Door deze ontwikkeling heeft de leerkracht direct zicht op het proces in de klas en
kan snel ingrijpen als een leerling dreigt vast te lopen. In plaats van nakijktijd komt
instructietijd, wat een winst.

Klik hier voor de website van Snappet!

65_snappet_2

 

Cloudwise

Sinds 2018 werken wij met COOL van cloudwise.
Leerlingen die allerlei wachtwoorden moeten onthouden: dat is niet handig. Dankzij
het COOL platform hoeven leerlingen maar één keer in te loggen. Dat kan zelfs
alleen met plaatjes. Ze krijgen een overzicht van al hun digitale materialen van de
uitgeverijen. Ze maken hun opdracht online in de google-omgeving en krijgen
digitaal feedback van de leerkracht of elkaar. Doordat leerkrachten digitaal kunnen
meekijken, houden ze de regie in de klas. Ze zien hoever de leerlingen met de
lesstof zijn of dat ze juist met hele andere dingen bezig zijn…

Chromebooks

Op onze school werken we met Chromebooks. We beschikken over 60 stuks. Deze
hebben een touchscreen en worden vooral ingezet tijdens het thematisch werken.

 

Klasbord

Klasbord is een communicatieplatform dat speciaal ontwikkeld is voor gebruik in het
onderwijs. Het lijkt op Facebook, maar is dan groepsgericht en in besloten kring. De
leerkracht plaatst een foto en u kunt die ‘liken’ en soms van een reactie voorzien.
De leerkracht is de beheerder van de groep en nodigt alleen de ouder(s)/
verzorger(s) uit door middel van een unieke code. U meldt zich aan en voert de
unieke code in, waarna de leerkracht nog toestemming moet verlenen. Het is dus
goed beveiligd en het zal voor (ongewenste) buitenstaanders niet mogelijk zijn om
hierin te kijken. Het starten kan via de app op je smartphone, tablet of via de
website van Klasbord.
Per groep wordt minimaal twee tot maximaal vier maal per week iets geplaatst op
Klasbord.

Klik hier voor meer informatie over Klasbord.