PERSONEEL

Directeur: De directeur is eindverantwoordelijk.
Teamleiders: Er zijn twee teamleiders met IB-taken, één voor de onderbouw en één
voor de bovenbouw. Zij vormen samen met de directeur het managementteam en
zijn verantwoordelijk voor de leerling-zorg.
Leerkrachten: Er werken leerkrachten parttime en fulltime op de Triangel.
Onderwijsassistenten: De Onderwijsassistenten ondersteunt de leerkracht bij het
geven van passend onderwijs aan alle leerlingen en biedt praktische hulp in de
klassen.
OICT-coördinator: De OICT-coördinator is verantwoordelijk voor het ICT-beleid, dat
erop gericht is om ICT te integreren in het onderwijs.
Administratief medewerker: De administratief medewerker houdt zich bezig met
de leerlingenadministratie en de financiële administratie.
Conciërge: De conciërge houdt zich bezig met huishoudelijke zaken en coördineert
het onderhoud van het gebouw. De conciërge vervult ook enkele administratieve
taken.
Stagiaires en vrijwilligers: regelmatig komen op onze school studenten, die in
opleiding zijn voor een functie als leerkracht of onderwijsassistent. Ze worden in
diverse klassen geplaatst in overleg met het team.

Van links naar rechts: Sylvia Patoor groep 3 en teamleider en ib’er onderbouw, Marleen van Dongen kikkergroep, Ina van den Boogaard directrice, Sylvia van Beek begeleidster, Jantine Versteegt onderwijsassistent, Raïssa van der Wijngaard onderwijsassistent, Rick niet meer werkzaam op de Triangel, Esther Roorda groep 5 en 7, Elly Seldenthuis giraffengroep, Juliëtte de Rijke groep 7, Marie-José niet meer werkzaam op de Triangel, Deborah van Horssen groep 5/6, Anita Barth leerkrachtondersteuner, Inge Hutte onderwijsassistent, Charine Postma groep 5/6, Desirée niet meer werkzaam op de Triangel, Klaas van de Spoel groep 4 en onderwijsassistent, Marieke Nieuwenhuis groep 6/7, Elise Brink groep 8, Joanne niet meer werkzaam op de Triangel, Carola, niet meer werkzaam op de Triangel.

Niet op deze foto:

Annemé Treurniet tijgergroep, Marianne Mulder kikkergroep en giraffengroep, Petra Boogert groep 3, Katinka de Jager groep 4, Marieke van Velzen groep 5, Maria Hordijk onderwijsassistent, Dineke van der Hoek conciërge, Peter van der Velde administratie, Wouter Wilhelm vakleerkracht gym, Daniëlle Bakker teamleider en ib’er bovenbouw, Caroline van Dijk groep 6/7.