KERNWAARDEN

In ons schoolplan hebben wij een aantal kernwaarden geformuleerd waardoor wij onze cultuur op de school gekenmerkt willen zien:

Liefde

Liefde staat aan de basis van al onze kernwaarden. Liefde manifesteert zich in de manier waarop we met elkaar omgaan, als medewerkers, kinderen en ouders. We kunnen de ander liefhebben omdat God ons eerst heeft liefgehad. Wij zijn allen geschapen naar het beeld van God en als zodanig verschillen en toch gelijkwaardig.

Passie

Onderwijs vraagt medewerkers met passie, ook wel te omschrijven als ‘een sterk gevoel van liefde’. Passie voor God, passie voor kinderen, passie voor het onderwijsvak en passie voor de doelen van LEV-WN.

Verbinding

Kinderen moeten leren zich in een veilige omgeving te verbinden met anderen. We laten het belang zien van respect voor eigen en andermans grenzen en behoeften. We zijn erop gericht anderen tot hun recht te laten komen. We respecteren de ander, ongeacht hun godsdienst of geaardheid. We worden hierbij geïnspireerd door Jezus, met wie we ons verbonden weten.

Vertrouwen

Vertrouwen in onze Schepper, dat allereerst. Hij is Degene die voor ons zorgt en ons toerust voor de taken die we hebben gekregen. Hij leert ons ook om vertrouwen te geven aan de kinderen, zodat zij tot bloei komen in een veilige omgeving die duidelijke kaders biedt.  Bij vertrouwen hoort ook transparantie. We houden daarbij vast aan een open communicatiestijl en de durf om je kwetsbaar op te stellen.

Eigenaarschap

Eigenaarschap mag ons prikkelen onze gaven en talenten met plezier in te zetten en te ontwikkelen. Dit omvat ook het onderhoud van onze deskundigheid, onder meer door relevante ontwikkelingen in onderwijs, maatschappij op de voet te volgen. Ook onze kinderen leren we eigenaar te worden van hun kwaliteiten en het eigen leerproces.

Op een identiteitsvergadering hebben we het met elkaar erover gehad wanneer we het licht van Christus in onze klas zien schijnen. Geniet met ons mee!

‘Ik vertelde over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We konden ons haast niet indenken dat het nog mooier zou worden. Het was een fijn gesprek. Bij het afscheid van de kinderen aan het einde van de dag zei één van de kinderen ‘juf, dit was zo mooi, het was een stukje hemel vandaag!’.  En dan te beseffen dat dit kind het bij mij in de klas zo heeft ervaren!’

‘Ik vind het zo geweldig hoe de kinderen elkaar accepteren, hoe ze zo ontzettend zichzelf kunnen zijn! Hoe onze kinderen nieuwe kinderen welkom heten, geweldig!’

‘Ik was aan het vertellen en ik wilde de boodschap en het geloof er wel induwen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. En tijdens het vertellen moest er natuurlijk weer één plassen.   Zegt een kind ineens, maar dit is ook voor mij!’

‘dan zingt de school en jij loopt buiten. De ode aan God is buiten te horen!’

‘Er is zoveel mogelijkheid om troost en hoop aan de kinderen te geven’.

Directeur: De directeur is eindverantwoordelijk.

Teamleiders: Er zijn twee teamleiders met IB-taken, één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. Zij vormen samen met de directeur het managementteam en zijn verantwoordelijk voor de leerling-zorg.

Leerkrachten; Er werken leerkrachten parttime en fulltime op de Triangel.

Onderwijsassistenten: De onderwijsassistent helpt de leerkracht bij de praktische organisatie van de les.

ICT-coördinator: De ICT-coördinator is verantwoordelijk voor het ICT-beleid, dat erop gericht is om ICT te integreren in het onderwijs.

Administratief medewerker: De administratief medewerker houdt zich bezig met de leerlingenadministratie en de financiële administratie.

Conciërge: De conciërge houdt zich bezig met huishoudelijke zaken en coördineert het onderhoud van het gebouw. De conciërge vervult ook enkele administratieve taken.

 

Van links naar rechts: Marieke Nieuwenhuis (groep 7) Petra Boogert (groep 4) Sylvia Pastoor (teamleider onderbouw, groep 3) Klaas v/d Spoel (groep 4) Dorus Breidenbach (vakleerkracht gym) Ina vd Boogaard (Directrice) Dineke v/d Hoek (conciërge) Marianne Mulder (Tijgergroep) Juliëtte de Rijke (kikkergroep en groep 4/5) Elly Seldenthuis (Giraffengroep) Deborah van Horssen (groep 3) Desirée Op de Beek (groep 7) Elise Brink (groep 8) Maria Hordijk (Giraffengroep, onderwijsassistent) Marieke van Velzen (groep 4/5) Erika Moeken (niet meer werkzaam op de Triangel) Inge Olde (niet meer werkzaam op de Triangel) Anita Barth (onderwijsassistent, vertrouwenspersoon)

Niet op de foto: Peter vd Velde (administratie) Marie-José de Groot (groep 6) Jantine Versteegt (onderwijsassistent, conciërge) Marleen v Dongen (Kikkers) Charine van den Hoven (groep 5/6) Katinka de Jager (groep 6) Raissa van der Wijngaard (onderwijsassistent) Inge Hutten (inval onderwijsassistent) Sanne Kok (groep 5/6) Esther Roorda (groep 6) Wouter Wilhelm (vakleerkracht gym) Carola van Kooten (consiërge) Joanne Voshol (Tijgergroep)