PERSONEEL

Directeur: De directeur is eindverantwoordelijk.
Teamleiders: Er zijn twee teamleiders met IB-taken, één voor de onderbouw en één
voor de bovenbouw. Zij vormen samen met de directeur het managementteam en
zijn verantwoordelijk voor de leerling-zorg.
Leerkrachten: Er werken leerkrachten parttime en fulltime op de Triangel.
Onderwijsassistenten: De Onderwijsassistenten ondersteunt de leerkracht bij het
geven van passend onderwijs aan alle leerlingen en biedt praktische hulp in de
klassen.
OICT-coördinator: De OICT-coördinator is verantwoordelijk voor het ICT-beleid, dat
erop gericht is om ICT te integreren in het onderwijs.
Administratief medewerker: De administratief medewerker houdt zich bezig met
de leerlingenadministratie en de financiële administratie.
Conciërge: De conciërge houdt zich bezig met huishoudelijke zaken en coördineert
het onderhoud van het gebouw. De conciërge vervult ook enkele administratieve
taken.
Stagiaires en vrijwilligers: regelmatig komen op onze school studenten, die in
opleiding zijn voor een functie als leerkracht of onderwijsassistent. Ze worden in
diverse klassen geplaatst in overleg met het team.