Op de Triangel werkt een team van enthousiaste mensen, die hart hebben voor het onderwijs en voor kinderen! We vinden het belangrijk dat we kinderen stimuleren en helpen bij hun ontwikkeling. Daarom zijn we steeds met elkaar in gesprek over hoe we ons onderwijs nog meer kunnen laten aansluiten bij wat de kinderen nodig hebben.

Als team vinden we het belangrijk dat we met en van elkaar leren. Daarom hebben we regelmatig overleg. Ook zijn er in ons team leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in rekenen, het jonge kind of meer- en hoogbegaafdheid, waar we als team van willen leren. Zij hebben binnen het team een coördinerende rol, tijdens de overleggen die we voeren, delen deze leerkrachten hun kennis.