Groep 7 en 8
In de bovenbouw van de Triangel begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. De groepen 7 en 8 werken nauw met elkaar samen op het gebied van de zaakvakken. Aardrijkskunde, geschiedenis en biologie zijn volledig geïntegreerd en worden door middel van thema’s aangeboden. Twee middagen in de week wordt er gewerkt met een thema. De kinderen werken ongeveer 6 weken aan een thema. Er wordt theorie behandeld en door middel van projectgroepen wordt dit verwerkt. De resultaten worden uiteindelijk gepresenteerd aan de rest van de groep.
Het bevalt goed en we leren als leerkrachten en leerlingen steeds weer nieuwe vaardigheden. Ook uitjes horen bij een thema, gestreefd wordt om dit 1 keer binnen twee thema’s te doen.
Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen wordt binnen de afzonderlijke groepen aangeboden. In groep 7 wordt in april het theoretisch en praktisch verkeersexamen afgenomen en in mei de Cito entreetoets. In groep 8 uiteraard de eindtoets Cito.
De leerlingen moeten elk jaar een werkstuk, spreekbeurt, boekbespreking en herbarium maken.

Om de schoolperiode op een leuke en gezellige manier af te sluiten gaat groep 8 aan het eind van het schooljaar op kamp. Dit wordt georganiseerd door leerkrachten en ouders gezamenlijk.