Groep 5 en 6

Op het gebied van de zaakvakken werken deze 2 groepen nauw met elkaar samen. Samenwerking staat hoog in ons vaandel! Naast ons identiteitsthema hebben we met elkaar voor het komende jaar nog vier andere thema’s gekozen die we met onze groepen gaan behandelen. Uitgaande van de drie zaakvakken: biologie, aardrijkskunde en geschiedenis bereiden we thema’s voor om die in de loop van het jaar aan te bieden aan de kinderen van groep 5 en 6.

 

Vanaf groep 5 breidt het aantal vakken op het rooster zich uit. Aardrijkskunde en geschiedenis zijn de nieuwe vakken waarmee de kinderen kennis maken.  Dit is helemaal verwerkt in het thematisch onderwijs en volgt een doorgaande lijn met groep 7 en 8.

 

Natuurlijk gaan we in groep 5 en 6 verder met Levend Water, rekenen, taal, lezen en spelling. Elke dag staan deze vakken op het rooster.

Ook de kanjertraining neemt een prominente plaats in tijdens alle lessen. We vinden het sociale klimaat in de groepen van groot belang. Als de kinderen zich prettig en op hun gemak voelen tussen hun klasgenootjes voelen ze zich veilig en gewaardeerd. Pas als aan deze basisbehoefte is voldaan, kunnen leerlingen tot leren komen.

We besteden daarom ook veel aandacht aan het samenwerkend leren. Door coöperatieve werkvormen toe te passen bij de verschillende activiteiten in de groep leren de leerlingen met en door elkaar. Ze werken samen en geven elkaar uitleg en feedback. De leerkracht observeert hierbij.

 

Door middel van de toetsen die horen bij de methodes van rekenen, spelling en taal worden de kinderen nauwkeurig gevolgd door de leerkrachten. Deze toetsen worden gemiddeld om de 3 à 4 weken gemaakt en hebben als inhoud de lesstof die in voorafgaande tijd is aangeboden. Aan de hand van de toetsen wordt bekeken welke leerling extra instructie nodig heeft of juist meer verdieping. Twee keer per jaar maken de kinderen CITO toetsen voor de verschillende vakken.

 

Er valt natuurlijk nog veel meer over onze groepen te vertellen. Nieuwsgierig geworden? Wij nodigen u van harte uit om via ons management een afspraak te maken om in onze groepen  een kijkje te komen nemen!