Groep 3 en 4
Na het spelend leren in de kleutergroepen, zetten de kinderen een belangrijke stap in hun schoolperiode, als ze in de groepen 3 en 4 komen. De verwachtingen van de kinderen zijn groot als het echte lezen, schrijven en rekenen gaat beginnen. Er gaat een hele nieuwe wereld voor ze open, waarin letters en cijfers meer en meer betekenis krijgen. Lezen en rekenen zijn belangrijke basisvaardigheden waardoor de kinderen steeds meer grip op hun omgeving krijgen. Naast  de methodes die we gebruiken, is er ruimte om spelend en onderzoekend bezig te zijn tijdens het thematisch werken. Lezen, rekenen en schrijven spelen ook dan een grote rol.
De thema’s worden schoolbreed gekozen of sluiten aan bij de thema’s in de groepen 1 en 2. De kinderen hebben in de kleutergroepen geleerd om hun activiteiten te plannen, dit krijgt in de groepen 3 en 4 een vervolg tijdens de momenten dat we zelfstandig werken.
De kinderen leren om op vaste tijden hun werk te plannen en zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun taak.
Zo zien we de kinderen groeien in hun ontwikkeling, ze worden zich meer bewust van hun eigen gaven en talenten. Door het geven van de kanjertraining helpen we de kinderen bewust te worden van wie zij zelf zijn en van wat zij voor anderen kunnen betekenen en wat hun rol in de groep is.
We beginnen ’s morgens in de kring; we vertellen aan elkaar wat ons bezig houdt, en we luisteren naar elkaars verhalen.
In groep 4 wordt het lezen verder geoefend met Estafette lezen en uitgebreid met Begrijpend lezen. Daarvoor gebruiken we vaak de methode Nieuwsbegrip.