Kikkers en giraffen
We hebben 2 verschillende groepen voor onze kleuters: de kikkergroep en de giraffengroep. Elke groep heeft een mix van kinderen in groep 0, 1 en 2. Jongere en oudere kleuters bij elkaar in de klas, waardoor we allemaal van elkaar kunnen leren.
Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen gaven en talenten van God gekregen. Iedereen mag er zijn!
OGO
In de groepen 0, 1 ,2 geven we les volgens het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).
Wij maken hierbij gebruik van de methode Kleuterplein.
We kiezen hierbij voor projecten die zo’n 6 tot 8 weken duren.
Binnen elk project gaan we samen met de kinderen op zoek naar de werkelijkheid van de wereld om ons heen.
De kleuters gaan met regelmaat op stap om te zien hoe het er daar buiten aan toegaat.
En daarna…..aan de slag in de groepen. De kinderen maken in de klas na wat ze gezien hebben.
Dat betekent bijvoorbeeld dat u bij ons in de klassen een winkel kunt zien, een postkantoor, een treinstation of een camping.
Individuele ontwikkeling
De kinderen komen zelf met ideeën en vragen over de projecten. De juffen krijgen daardoor bij ieder thema goed duidelijk waar de interesses van de kinderen liggen. En daarin ligt dan gelijk ook de uitdaging voor de juffen: de kinderen, elk op eigen niveau, een stapje verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling.
Binnen de thema’s zorgen we dat de verschillende ontwikkelingsaspecten zoals taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod komen.
Wat ook zo leuk is aan OGO, is dat het leren thuis verder gaat en er zo een wisselwerking ontstaat tussen ouders en leerkrachten.
We observeren elk kind in zijn ontwikkeling en registreren de vorderingen zodat we in ons aanbod van de verschillende activiteiten rekening kunnen houden met de verschillende niveaus.